503 835 844kontakt@szki.pl
Szanowni Państwo,

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zawodowych kardiologów interwencyjnych oraz podejmowanie działań mających na celu doskonalenie kadr medycznych związanych z tą dyscypliną oraz podnoszenie jakości wykonywanych usług medycznych z zakresu kardiologii interwencyjnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: pomoc prawną oraz finansową dla członków Stowarzyszenia, organizację szkoleń zawodowych, reprezentowanie środowiska w rozmowach z płatnikami, pracodawcami, przedstawicielami administracji rządowej i samorządów, działania promocyjne i marketingowe w zakresie kardiologii.