Uwagi do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2017 r.

Uwagi do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2017 r.

Uwagi do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

załącznik