aktualności
25 lipca 2016

Artykuł – Rynek Zdrowia

Kardiologia interwencyjna – „enfant terrible” polskiej medycyny

14 lipca 2016

Kardiolodzy przedstawili faktyczne koszty procedur

Kardiolodzy przedstawili faktyczne koszty procedur ratujących życie Pola.. Kardiolodzy przedstawili faktyczne koszty procedur ratujących życie Pola..

20 czerwca 2016

Szczegółowa analiza obniżek w wycenie procedur kardiologicznych zaproponowanych przez AOTMiT

Argumentacja MZ vs. argumenty SZKI Opinia Stowarzyszenia Kardiologów Interwencyjnych na propozycje AOTMiT Konferencja SZKI_2016.06.01_FINAL

23 maja 2016

Stanowisko i uwagi do projektu

Stanowisko i uwagi do projektu taryf świadczeń gwarantowanych dotyczących „opieki kompleksowej nad pacjentem po zawale serca” opublikowanych przez AOTMiT w dniu 29 kwietnia 2016 roku. Odpowiedź SZKI do prezesa AOTM_opieka skoordynowana

9 maja 2016

Porównanie wycen leczenia ostrego zawału serca w Europie w euro

Prezentujemy dla Państwa porównanie wycen leczenia ostrego zawału serca oraz leczenia kardiochirurgicznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Porównanie wycen leczenia

9 maja 2016

Raport o stanie kardiologii polskiej

PILNE! W związku z informacją opublikowaną w dniu 29 kwietnia 2016 roku przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji a dotyczącą obniżki wyceny procedur kardiologii interwencyjnej przedstawiamy raport o stanie kardiologii polskiej, w którym zebrano najważniejsze dane epidemiologiczne, ekonomiczne, perspektywy kardiologii oraz uwagi dotyczące (…)

9 maja 2016

PILNE! Aktualne stanowisko Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych

PILNE! – Przedstawiamy aktualne stanowisko Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych jako odpowiedź na informację opublikowaną 29 kwietnia 2016 roku przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji a dotyczącą obniżki wyceny procedur kardiologii interwencyjnej. Pismo SZKI do Prezesa AOTM      

7 stycznia 2016

Dziewiąta Konferencja Naukowa SZKI

  W imieniu profesora Pawła Buszmana oraz Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI), zapraszamy Państwa do udziału w IX Konferencji SZKI pt: „Interventional CardioVascular Forum (ICVF) – Ustroń Winter 2016”, która odbędzie się w Hotelu Wilga w Ustroniu,w dniach 17-19 marca 2016 roku. Tematami przewodnim konferencji (…)

16 lipca 2015

Ósma Konferencja Naukowa SZKI

W imieniu Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI), zapraszamy Państwa do udziału w VIII Konferencji SZKI pt: „Interventional CardioVascular Forum (ICVF) – Ustroń Summer 2015”, która odbędzie się w Hotelu Wilga w Ustroniu, w dniach 10 – 11 września 2015 roku. Tematami przewodnimi Konferencji będą: [1] (…)